Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 20 2015

lubiekisiel
Ciągle się czuję winny i niezadowolony, ciągle nie dorastam do tego, czego ludzie ode mnie oczekują, ciągle czuję, że kogoś krzywdzę. To musi zrodzić we mnie frustrację. Pojawia się wtedy błędne koło, bo gdy przeżywam złość, to wydaje mi się, że jeszcze bardziej krzywdzę innych, dlatego muszę tę odczuwaną złość w sobie zamknąć. Magazynowanie złości rodzi lęk: coraz bardziej się boję, że będę krzywdził innych tymi negatywnymi uczuciami, które w sobie noszę. W końcu tej nagromadzonej złości jest we mnie tak dużo, że wybucham agresją. I tu błędne koło się domyka, bo własna agresja potwierdza posiadany negatywny obraz siebie.
http://dominikanie.pl/2014/10/uczucie-jak-kazde-inne/

November 21 2014

lubiekisiel

November 13 2014

lubiekisiel
Reposted bypocomitazupa pocomitazupa

November 11 2014

lubiekisiel

November 09 2014

lubiekisiel
Reposted byblackcatlemkovezamknioczywhereverimayroam

February 27 2014

lubiekisiel

November 09 2013

lubiekisiel
czym się karmimy – tym nam się potem w życiu odbija.

czego się boisz – temu dajesz moc
Reposted bynotthesamereloveutionemilkajehna

September 07 2013

lubiekisiel
Wierzymy - jakbyśmy nie wierzyli.
Kochamy - jakbyśmy nie kochali.
Ufamy - jakbyśmy nie ufali.
Wciąż jesteśmy na huśtawce pewności i zwątpienia,
zachwytu i rozpaczy, odwagi i tchórzostwa.
Tacy sami, jak tamtych Dwunastu.

September 04 2013

lubiekisiel
3549 70d5 500
lubiekisiel
parafrazując:

Gdybym nie trafiła do wspólnoty Kościoła, nie jest pewne, czy w ogóle bym żyła.

August 29 2013

lubiekisiel
Miłość to nie same wybuchy i fajerwerki, to też czas kiedy nie potrafisz kochać, a kochasz. Wytrwałość to prawdziwy owoc pokory, już nie myślę swoimi kategoriami Panie, ufam Ci i nawet w popiele potrafię wydać owoc, jeżeli Ty tego zechcesz.

July 17 2013

lubiekisiel
  wolność to wysiłek
— Salvador Dali
Reposted byonebrokegirlBeetlebumplacekijacek

June 12 2013

lubiekisiel
3229 3709 500
Reposted frompiepszoty piepszoty viamaoam maoam
lubiekisiel
5488 93d3 500

June 01 2013

lubiekisiel
Czego może się obawiać dziecko, które znajduje się w ramionach tak dobrego Ojca? Zachowuj się więc jak dzieci: one prawie nie myślą o swej przyszłości, bo jest ktoś, kto o niej myśli. Będąc razem z ojcem są wystarczająco mocne i bezpieczne. Postępuj tak samo, a doświadczysz pokoju.
— św. o. Pio

May 29 2013

lubiekisiel
Masz wolne serce? Miej odwagę iść za jego głosem
— Braveheart
Reposted byeloiseismeautunnostepowywilk

March 02 2013

lubiekisiel
NA NIC nie zasłużyliśmy, NIC sobie nie wypracowaliśmy.
I wbrew pozorom jest to pozytywna wiadomość.

Żyjemy z łaski.

February 10 2013

lubiekisiel
Miłość, o ile jest piękna, kiedy otrzymujemy ją w darze, o tyle jest zniekształcona, kiedy jej szukamy i jej się domagamy. Jeden akt miłości uczyniony w czasie niepomyślności więcej jest wart niż sto czynów czułości i pocieszenia
— św. o. Pio
Reposted bynienasyceniecrystallinerudoscirzeczyplochekooobidaphneblakewaniliowaareevivepositanochodzobejmijmniedokrwikooobiyesterdaytodaytomorrowromantycznoscyesterdaytodaytomorrow

January 19 2013

lubiekisiel
Kto kocha, ten naprawdę żyje. A kiedy miłość ma szanse zaistnieć najpełniej? Gdy jest ukierunkowana na kogoś, kto niczego nam nie daje w zamian.
— Deon

January 12 2013

lubiekisiel
Ten zatem, kto chce swoje lęki za wszelką cenę przezwyciężać, powinien zadać sobie pytanie, czy chce tego po to, by zyskać więcej wolności, czy też dlatego, że trudno mu przychodzi znosić własne słabości. W tym drugim przypadku lęk nie jest jego największym problemem.
— Uwe Böschemeyer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl